Finance

Leasing obecně

Leasing je jednou z forem financování nákupu. Slouží k pořízení movitého i nemovitého majetku. Nejedná se však o úvěr, nýbrž jeho podstatou je nájem pořizované věci. Předmět leasingové smlouvy je po celou dobu jejího trvání majetkem leasingové společnosti. Po uplynutí doby nájmu má nájemník předkupní právo na pronajímaný majetek.

Co může být předmětem leasingové smlouvy?

Nejčastěji bývá leasing využíván k pořízení nových i ojetých automobilů, avšak jeho možnosti jsou zpravidla širší. Do nabídky leasingových společností patří též ostatní dopravní prostředky (např. motocykly) stroje a zařízení či nemovitosti.

Co je to akontace?

Akontace je první navýšená splátka. Uvádí se vždy v procentech z ceny pořizovaného majetku. Její výše závisí na ceně předmětu leasingu, možnostech je dalšího využití či prodeje v případě předčasného ukončení leasingové smlouvy ze strany nájemce a v neposlední řadě i na volbě klienta. Obecně platí, že vyšší akontace odpovídá nižšímu leasingovému koeficientu. Akontace se zpravidla pohybuje od 10 % výše.

Jaké jsou výhody leasingu?

Leasingové splátky jsou daňově uznané náklady. To znamená, že snižují základ pro výpočet daně z příjmů. Má to však jeden háček. Chcete-li tuto výhodu uplatnit, musíte se „věnovat“ podnikání.

Čím nájemce ručí?

Způsob ručení se liší podle předmětu smlouvy, podle jeho ceny a v neposlední řadě podle leasingové společnosti, s níž je smlouva uzavřena. Jako primární „zástava“ slouží akontace (viz výše), využívá se ručení třetí osobou (zejména u fyzyckých osob) a zástava nemovitosti (zpravidla při leasingu nemovitosti či nákladných investičních celků).

Jak se liší leasing od splátkového prodeje?

Mezi leasingem a splátkovým prodejem je jeden zásadní rozdíl. V případě leasingu je předmět smlouvy majetkem leasingové společnosti, kdežto splátkový prodej je čistě úvěrový instrument. Při splátkovém prodeji dochází k převodu zboží na kupujícího a dále se neváže na smlouvu o splátkovém prodeji.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *