Nezařazené

Ekonomické stavby

Základ konstrukce domu

Jedním ze základních prvků nízkoenergetického domu jsou důkladné tepelné izolace, o síle až 50 cm. Izolovány jsou venkovní zdi, vnitřní konstrukce mezi vytápěnými a nevytápěnými prostorami (garáž, sklep, půda aj.), podlahy a stěny přilehlé k terénu.

Stěny

Stěny jsou co nejtenčí tak, aby byly dostatečně únosné a doplněno izolací. Ta je provedena jako vnější kontaktní zateplení se stěrkovou omítkou, keramickým, dřevěným nebo jiným obkladem. Oblíbeným řešením je nosná dřevěná konstrukce, vyplňovaná izolací libovolné síly. Hmota pro akumulaci tepla je tvořena masivními podlahami a vnitřními příčkami a rovněž poměrně tenkou přizdívkou obvodových stěn z plných cihel (někdy nepálených). Venkovní fasáda je ze dřeva, omítnutých desek nebo z cihel.

Okna

Musí být kvalitně zasklena, aby solární zisky byly větší než ztráty. Používá se dvojsklo, kde je mezi skly napjata průhledná fólie, která tak nahrazuje třetí sklo (případně dvě fólie jako ekvivalent čtyřnásobného zasklení). Mezera mezi skly vyplněná argonem nebo kryptonem, který izoluje lépe než vzduch.

Tepelné mosty

Důležité je správné napojení tepelné izolace a okenních rámů, izolace pásu zdi nad terénem, napojení izolace svislých stěn a střechy, izolace krokví atd.

Otestování těsnosti budovy

Je to jeden ze způsobů, jak prověřit opravdu kvalitní a pečlivé provedení stavby. Aby těsnost budovy byla maximální a následně spotřeba energie minimální, nesmí do domu pronikat nežádoucí vzduch spárami ve stěnách, okolo oken, ze sklepa, komínu, apod.

Těsnost se ověřuje zkouškou při dokončení stavby (tzv. „blower-door test“), který se provádí následujícím způsobem : Po uzavření všech oken a dveří, případně komínových průduchů a jiných otvorů se do otvoru vstupních dveří instaluje ventilátor a zbytek prostoru se zakryje fólií. Ventilátor dům „napumpuje“ vzduchem a měří se rozdíl tlaků uvnitř a venku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *