Výstavba

Projekty domů

 • architektonické studie staveb
 • 3D vizualizace

Projekční činnost v oblasti pozemních staveb a technické infrastruktury

 • dokumentace stavby pro vydání územního rozhodnutí
 • dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení
 • dokumentace stavby pro výběr zhotovitele
 • dokumentace stavby pro provedení stavby
 • dokumentace skutečného provedení stavby

Inženýrská činnost v investiční výstavbě

 • inženýrská činnost spojená s přípravou stavby
 • zajištění vydání územního rozhodnutí
 • zajištění  vydání stavebního povolení
 • zpracování plánu organizace výstavby
 • zpracování ekonomického rozboru stavebního díla
 • technický dozor investora během realizace stavby
 • odborné vedení stavby při výstavbě svépomocí
 • zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí

Dřevostavby    Sruby    Ztracené bednění    Norské domy    Zděné domy    Ekonomické stavby Regenerace

 Výhody

 • odhady nákladů stavby, cenové kalkulace
 • posouzení konkrétního pozemku k realizaci stavebního záměru
 • návrhy řešení, optimalizace nákladů a standardů staveb
 • zajištění zpracování odborných posudků a měření
 • zajištění zpracování geometrických plánů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *