Finance

Státní podpora ke stavebnímu spoření

Zde najdete odpovědi na nejčastější otázky týkající se státní podpory.

Státní podpora

Na státní podporu ze stavebního spoření má nárok každá fyzická osoba, která bude klientem stavební spořitelny po dobu nejméně šesti let, nebo bude nejdříve po dvou letech čerpat úvěr ze stavebního spoření.

Státní podpora představuje vždy 15 % z ročně vložené částky, přičemž její maximální výše může dosáhnout 3 000 Kč za rok. Pokud klient vloží na účet více než 20 000 Kč ročně (což je částka, při které bude poskytnuta maximální státní podpora), přebývající částka mu bude převedena do následujícího roku a podpora z této částky mu bude na účet připsána také v následujícím roce.

Z tohoto důvodu je možné vložit celkovou zamýšlenou sumu hned na počátku spořícího období, klientovi tak bude celá částka úročena hned od začátku a nepřijde ani o maximální možnou státní podporu. V tomto případě však s tímto vkladem nesmí po celou dobu šesti let nijak disponovat (vyjma žádosti o úvěr), jinak by mu státní podpora byla odebrána. Stavební spoření může mít v tomto případě funkci velmi výhodného zhodnocení peněz.

Velkou výhodou je, že po uplynutí povinné lhůty pěti let může klient naspořené prostředky použít k jakémukoliv účelu. Pokud si ovšem bude brát úvěr, peníze přidělené jeho prostřednictvím smí použít pouze na účely související s bydlením.

Klient si může založit libovolný počet smluv o stavebním spoření, ovšem nárok na státní podporu má pouze do výše 3 000 Kč celkem. Právnické osoby na státní podporu nárok nemají, stejně tak pro ně neplatí osvobození výnosů od daně.

V případě, že klient potřebuje finanční prostředky dříve než po uplynutí šesti let, může smlouvu vypovědět dříve, ale státní podpora mu vyplacena nebude a navíc zaplatí sankční poplatek za předčasné vypovězení smlouvy ve výši 0,5 % cílové částky.

Jak můžu získat největší státní podporu?

Největší částka státní podpory, kterou můžete získat za jeden kalendářní rok, je 3 000 Kč. Takto vysokou státní podporu si zajistíte, když se na vašem účtu každý rok objeví 20 000 Kč. Přitom není nutné, abyste vkládali celou částku, protože musíte počítat i s úroky z vložených peněz. Na druhou stranu nezapomeňte, že vaše vklady musí ještě pokrýt poplatky za vedení účtu.

Mohu získat státní podporu na více smluv najednou?

Státní podporu můžete dostat jen na jednu smlouvu o stavebním spoření. Na ostatních můžete využít jen relativně vysokých úrokových sazeb bez státní podpory. A když ve stejném roce jednu smlouvu ukončíte, tak na druhou dostanete státní podporu jen ve výši rozdílu mezi maximální možnou státní podporou a státní podporou, kterou jste dostali na první smlouvu.

Může právnická osoba dostávat státní podporu?

Právnická osoba bohužel využít státní podpory ke stavebnímu spoření nemůže.

Vláda prý chce zrušit státní podporu, je to pravda?

Výdaje státního rozpočtu na podporu stavebního spoření se každým rokem zvyšují. Proto snížila státní podporu stavebního spoření a prodloužila minimální dobu spoření.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *