Finance

Podnikatelské úvěry

Podnikatelský úvěr je úvěr poskytovaný fyzickým osobám – podnikatelům a právnickým osobám na financování jejich podnikatelských potřeb. Naše partnerské banky nabízejí poměrně širokou paletu podnikatelských úvěrů. Tyto úvěry se liší dobou splatnosti, způsobem zajištění, subjektem (příjemcem) úvěru či účelem na který je daný úvěr poskytován. Úrokové sazby jsou nejčastěji stanoveny individuálně v závislosti na bonitě klienta, způsobu zajištění, výši úvěru a podobně. Nejnižší úrokové sazby jsou u podnikatelských hypoték, naopak nejvyšší u kontokorentních úvěrů.

Členění podnikatelských úvěrů

Podle subjektu (příjemce) úvěru

  • Úvěry pro FO – drobné podnikatele a živnostníky
  • Úvěry pro malé a střední firmy (dle výše ročního obratu)
  • Úvěry pro střední a větší firmy

Podle účelu, na který je úvěr určen

Podle doby splatnosti úvěru Krátkodobé (do 1 roku)

  • Střednědobé (od 1 roku do 5 let)
  • Dlouhodobé (nad 5 let)

Provozní úvěr

Je určen k financování provozních potřeb podnikatele, jako je nákup zboží, materiálu, menšího investičního majetku, k financování pohledávek a podobně. Je zpravidla poskytován jako krátkodobý a střednědobý, výjimečně i dlouhodobý. K zajištění obvykle není nutná nemovitost a není nutné udávat účel úvěru. Nejčastějším způsobem zajištění je avalovaná směnka.

Kontokorentní úvěr

Je poskytován k běžnému podnikatelskému účtu. Slouží k financování nenadálých finančních výkyvů a jako finanční rezerva. Maximální výše se stanovuje dle výše ročního obratu peněz na účtu a bonity klienta (až 1 mil. Kč). Je zpravidla poskytován jako krátkodobý a často je vázán na podmínku jednou za určené časové období (2 až 6 měsíců) dorovnat finanční prostředky na účtu do plusového stavu. Při nižších úvěrových rámcích obvykle není potřeba zajištění, nejčastějším způsobem zajištění je avalovaná směnka.

Investiční úvěr

Je určen k financování pořízení investičního majetku – hmotného i nehmotného. Maximální výše je omezena bonitou klienta, výší investice a způsobem zajištění. Je zpravidla poskytován jako střednědobý a dlouhodobý. Většinou je poskytován jako úvěr účelový. K zajištění slouží nejčastěji nemovitost, směnka, nebo ručení třetí osobou.

Hypotéka podnikatel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *