Finance

Spotřebitelské úvěry

Spotřebitelské úvěry jsou půjčky fyzickým osobám a domácnostem, které primárně slouží k nákupu spotřebních předmětů (automobilu, elektroniky), k zaplacení různých služeb (dovolená, školné) či dokonce ke koupi nemovitostí (vedle hypotečních úvěrů). Pokud je úvěr čerpán jako neúčelový, lze jej využít k libovolnému účelu.

Jaké jsou podmínky poskytnutí úvěru

Spotřebitelský úvěr je bankami poskytován výhradně fyzickým osobám občanům starších 18 let, se státním občanstvím ČR a trvalým bydlištěm na území ČR. Jen výjimečně je úvěr poskytován cizincům s trvalým pobytem na území ČR.

Musíte prokázat dostatečně vysoký zdroj příjmů ke splacení úvěru a banky často vyžadují, aby jste u nich měli po nějaký čas veden běžný účet.

Podle výše a druhu úvěru požadují banky různé formy jeho zajištění. Mezi ně patří ručení fyzickou nebo právnickou osobou, zástavním právem k cenným papírům, movité věci nebo nemovitosti, uzavření životního pojištění, popřípadě jejich kombinace. Lze získat však i úvěr bez zajištění.

Jak velký úvěr můžete získat

Minimální výše spotřebitelského úvěru je zpravidla 20 až 200 tisíc korun. Maximální výše úvěru záleží na jeho charakteru a vaší solventnosti.

Kdy a jak se úvěr splácí

Splácení úvěru začíná dnem poskytnutí úvěru, avšak často bývá odloženo. Zpravidla banka sestaví splátkový kalendář s měsíčními splátkami jistiny a úroků.

Jaké poplatky jsou s úvěrem spojeny

Banky zpravidla účtují poplatek za vyhodnocení žádosti o úvěr (splatný i v případě zamítnutí žádosti) a poplatek za měsíční správu úvěrového účtu. Dále se platí za speciální služby spojené s úvěrem, změnu úvěrové smlouvy, zaslání upomínky apod.

Více o potřebitelských úvěrech          Srovnání spotřebitelských úvěrů          Půjčka na cokoliv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *