Finance

Firemní hypotéka

Tímto produktem je úvěr zajištěný zřízením zástavního práva k nemovitosti dlužníka, jenž je podnikatelem, ať již se jedná o právnickou osobu nebo o fyzickou osobu podnikající podle živnostenského nebo podobného zákona, který čerpané úvěrové prostředky využije k financování svých podnikatelských aktivit.

Případ, kdy si podnikatel fyzická osoba vezme hypoteční úvěr k financování svého bydlení, tedy pro soukromou potřebu, se od hypotéky klasické liší jen tím, že příjmy žadatele jsou prokazovány pomocí dokumentů o jeho příjmech z podnikání, nikoliv ze závislé činnosti jako většinou.

Proč si hypotéku otevřít?

Podnikatelé při svém podnikání mohou narazit na skutečnost, že by rádi rozšířili své podnikání pomocí nákupu nových aktiv, ale nedostává se jim momentální likvidity. Výrobní podnik může např. zaznamenat zvýšenou poptávku po svých produktech, bohužel však nemá v dané době dostatečný cash-flow (tok finančních prostředků), aby mohl zakoupit další stroje a tím tuto poptávku uspokojit. Řešením pro něj samozřejmě může být úvěr, pakliže nechce propást svou příležitost.

Kdyby se jednalo o potřebu krátkodobou, pak by bylo nejlepší, pokud by takový subjekt uvažovat o financování pomocí nějakého typu kontokorentního nebo provozního úvěru.

Vzhledem k tomu, že pořízení výrobního zařízení je ale dlouhodobou záležitostí, je vhodné zvolit také správný produkt. V úvahu připadá investiční nebo právě hypoteční úvěr.

Hypoteční úvěr má tu výhodu, že vzhledem k zajištění pomocí nemovitosti je pro banku velice dobrou zárukou (nemovitosti nepodléhají příliš velkým výkyvům svých tržních cen, stejně jako ostatní reálná aktiva, a nedají se „ukrást“), a tak banky poskytují tyto úvěry s nižšími úroky než ostatní druhy úvěrů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *