Finance

Investiční úvěry

Potřebuje vaše firma obnovit některé z jejích dlouhodobých aktiv, ale nemá na to dostatek peněžních prostředků? Vhodným řešením pro ní může být investiční úvěr.

Co je investiční úvěr?

Jedná se o zpravidla účelovou půjčku, kterou poskytne banka firmě za účelem nákupu nebo renovace nějakého dlouhodobého aktiva – např. modernizaci strojového zařízení nebo nákup nemovitosti. Splatnost takovéhoto úvěru může být až v desítkách let. Tento druh úvěru se nehodí pro financování krátkodobého výpadku cash flow – za tímto účelem je vhodnější použít kontokorent, charge kartu nebo provozní úvěr.

Jak pořídit tento úvěr?

V poslední době přestává platit pravidlo, podle kterého banky poskytují úvěry pouze svým klientům, a proto se můžete zkusit obrátit na jakoukoliv. Výhodnější pro vás ovšem bude spolupráce s bankou, kde má vaše firma již veden účet. Banka bude požadovat poměrně značné množství dokumentů, které budou mapovat bonitu firmy, tedy její schopnost dluh v budoucnu splácet.

Jaké jsou náklady investičního úvěru?

Na tuto otázku není vůbec jednoduché odpovědět, protože banky v tomto případě volí značně individuální přístup, od kterého se odvíjí poplatek za vyřízení úvěru (býva stanoven jako určité procento z půjčené částky s maximálním horním limitem v řádu tisíců korun). Úroková míra je také značně odlišná, výhodnější vám bude nabídnuta pravděpodobně u banky, kde máte otevřen již účet, a tak banka zná lépe bonitu vaší firmy. Dohodnout se lze jak na fixní, tak na pohyblivé úrokové míře. Úvěr bývá splácen měsičně či čtvrtletně, někdy i pololetně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *