Finance

Malý úvěr pro podnikatele

Úvěr určený podnikatelům a firmám k profinancování menších investičních záměrů. Využijí ho hlavně živnostníci nebo malé a střední firmy s ročním obchodním obratem do 300 milionů Kč.
Účelový úvěr s maximální splatností 20 let. Využít ho můžete zejména:
 • pořízení, modernizaci a opravě movitých věcí,
 • pořízení, nákupu a opravám nemovitostí, pozemků,
 • pořízení, nákupu a opravám různých strojů a zařízení,
 • nákupu motorových vozidel,
 • na jiné investiční výdaje.
Parametry úvěru:
 • výše úvěru od 50 000 Kč do 10 mil. Kč (pro financování nemovitostí od 200 000 Kč),
 • úvěr čerpáte jednorázově nebo postupně až 18 měsíců od podpisu smlouvy proti fakturám, kupní smlouvě nebo dalším dokumentům,
 • pravidelné splácení úroků (měsíčně),
 • splátky jistiny úvěru měsíčně (lineární typ splátky, kdy je samostatně splácena jistina a úroky, ale v jeden den),
 • odklad splátek jistiny úvěru až na 6 měsíců,
 • pohyblivé úročení s odchylkou (vazba na PRIBOR).
Zajištění úvěru:
 • blankosměnkou,
 • nemovitostí.
Úvěrem zafinancujete:
 • až 100 % nákladů na nákup motorových vozidel (vč. nákladních a různých technických vozidel), pořízení hmotného i nehmotného majetku, software a hardware,
 • až 90 % nákladů na pořízení, rekonstrukci nebo modernizaci nemovitostí, pozemků a na nákup různých výrobních zařízení, strojů a přístrojů,
 • 50 % nákladů na investice vámi pořízené v uplynulých 6 měsících.

Podmínky poskytnutí

Úvěr získáte, podnikáte-li v oboru minimálně 2 roky a vyhovíte odpovídajícímu ratingu. Je třeba předložit:

 • vyplněnou Žádost o úvěr,
 • doklad opravňující k podnikání fyzické osoby nebo výpis z Obchodního rejstříku (jste-li již klientem ČSOB, ověříme si fakta na internetu, dokument předkládáte pouze při jeho změně),
 • daňová přiznání za předchozí dvě daňová období včetně všech příloh a finančních výkazů (pokud je vyhotovujete),
 • doklad o zaplacení daně z příjmu za uplynulý rok,
 • čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči Finančnímu úřadu a České správě sociálního zabezpečení (v některých případech je nutné doložit i Potvrzení o bezdlužnosti od Finančního úřadu),
 • doklady týkající se zajištění (po dohodě s pracovníky pobočky ČSOB),
 • dva doklady totožnosti osob jednajících jménem firmy.
Ostatní podmínky se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami ČSOB a ustanoveními Smlouvy o úvěru.

Výhody

S úvěrem získáte finanční prostředky do výše 10 mil. Kč bez ohledu na velikost vaší firmy. Mezi další přednosti patří:

 • nenáročná administrativa,
 • rychlé vyřízení žádosti,
 • dostupnost bez ohledu na velikost vaší firmy,
 • zpětně profinancujeme část investovaných výdajů v uplynulých 6 měsících.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *