Finance

ČSOB pojištění k hypotékám

Sjednáním tohoto pojištění si pojistíte schopnost splatit finanční závazek, který vzniká uzavřením smlouvy o hypotéčním úvěru. Pojištění lze sjednat s pojistnou částkou až do 2,5 mil. Kč.

Pojištění zahrnuje:

  • pojištění pro případ smrti následkem nemoci nebo úrazu,
  • pojištění pro případ trvalé invalidity následkem úrazu.

V případě pojistné události poskytne pojistitel ČSOB plnění ve výši 100 % nesplacené jistiny úvěru.

Podmínky poskytnutí

Pojištění získáte,

  • jste-li fyzická osoba a uzavřete-li smlouvu o poskytnutí ČSOB Hypotéky,
  • je-li vám od 18 do 50 let,
  • vyplníte-li jednoduchý zdravotní dotazník (bez nutnosti dalšího lékařského vyšetření).

Výhody

  • jistota umoření zůstatku jistiny úvěru v případě vzniku neočekávané pojistné události – úmrtí nebo plné invalidity následkem úrazu,
  • příznivá cena pojištění odvíjející se od úvěrového rámce,
  • pojištění si sjednáte bez nutnosti lékařské prohlídky, postačí pouze vyplnění jednoduchého a krátkého dotazníku,
  • v rámci jednoho hypotečního úvěru můžete sjednat pojištění pro více spoludlužníků (až 4 osoby),
  • minimální výše pojistné částky je již od 25 % počáteční výše úvěru, maximální výše je 2,5 mil. Kč.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *