Regenerace

Úvěry pro BD a SVJ

V ČR je cca 7 000 bytových družstev (BD) a 23 000 společenství vlastníků jednotek (SVJ). ČSOB je mateřskou bankou pro cca polovinu BD a třetinu SVJ a je největším poskytovatelem úvěrů pro BD a SVJ. ČSOB poskytla již více než 2 000 úvěrů v celkovém objemu přesahujícím 4 mld. Kč, které byly účelově určeny na opravy, rekonstrukce a modernizace bytových domů ve vlastnictví BD či správě SVJ.

 

ČSOB detailně zná specifické potřeby BD a SVJ. Proto nabízí speciální produkty vytvořené výhradně pro BD a SVJ. Banka si uvědomuje, že základním cílem BD a SVJ není tvorba zisku, ale správa bytového fondu. Tuto skutečnost proto ČSOB promítá ve specifické úvěrové politice a návazně i bonitu BD a SVJ hodnotí speciálním analytickým nástrojem.

Základní charakteristika nabízených úvěrů:

Typ úvěru – účelový investiční (popř. hypoteční)

 • Splatnost úvěru – max. 15 let (výjmečně až 20 let)
 • Úroková sazba pohyblivá s vazbou na PRIBOR nebo pevná s fixací až na 15 let
 • Čerpání úvěru jednorázové či postupné
 • Splácení úvěru – rovnoměrné (lineární), progresivní či anuitní

Možnost kombinace úvěru s produkty ČMZRB v rámci Programu „Panel“ (dotace k úrokové sazbě, záruka). ČSOB nepožaduje zpracování posudku o odhadní ceně nemovitosti !!! ČSOB striktně nepožaduje (ale pouze doporučuje) zapojení vlastních zdrojů do financování investice

Úrokové sazby:

Banka nabízí úrokovou sazbu ve 3 variantách:

 1. 12M (popř. 3 či 6M) PRIBOR + pevná marže v % (účelový úvěr s lineárním splácením). Nejlevnější varianta, ale riziko pohybu sazby  (vhodné pro klienty, kteří očekávají, že budou chtít provádět mimořádné splátky bez sankcí)
 2. Fixní sazba na celou dobu splatnosti (max. 15 let) (účelový úvěr s lineárním nebo anuitním splácení). Nejdražší varianta, ale jistota stability sazby (vhodné v případě, kdy klient nechce úvěr předčasně splácet)
 3. Fixní sazba s částečnou fixací   (např. na prvních 5 let). Střední varianta; stabilita sazby na určitou dobu; lineární nebo anuitní splácení (předčasné splátky bez sankcí možné pouze v termín ukončení platnosti úrokové sazby)

Fixní sazby jsou nyní na velice přijatelné úrovni.

Obecné podmínky úvěrování:

 • Dobrá platební kázeň (minimum neplatičů a pohledávek po lhůtě splatnosti)
 • Podíl vlastních zdrojů na krytí nákladů investiční akce (banka striktně nepožaduje zapojení vlastních zdrojů, ale doporučuje, aby jejich podíl činil  5% – 10%)
 • Historie min. 1 rok
 • Kvalitně vedené účetnictví

Specifické podmínky úvěrování malých BD a SVJ:

S přijetím úvěru a způsobem jeho zajištění (tzn. zástavou nemovitosti, ručitelskými prohlášeními nebo biankosměnkou) musí vyslovit souhlas:

u BD:  

min. 51% družstevníků z úvěrovaného objektu a následně členská schůze nebo shromáždění delgátů BD dle stanov (zpravidla nadpoloviční většinou).

u SVJ: 

min. 75% vlastníků s uvažovanou opravou či rekonstrukcí a následně shromáždění vlastníků (dle stanov)

Pozn.: banka akceptuje možnost, kdy jednotlivec složí svou alikvótní část na nákladech akce dopředu (nepodílí se pak na splácení ani zajištění úvěru).

Zajištění úvěru:

Požadované zajištění úvěru od ČSOB vychází z budoucí celkové průměrné zadluženosti na 1 bytovou jednotku v úvěrovaném objektu.

 

  Úvěrové zatížení na byt              do 200 tis. Kč Úvěrové zatížení na byt              nad 200 tis. Kč

Společenství vlastníků jednotek

bez zajištění zástava nemovitosti
nebo
bankovní záruka od ČMZRB*)            a ručitelské prohlášení                        vlastníků bytů

Bytové družstvo

zástava nemovitosti

(a ručitelská prohlášení            vlastníků bytů)

 zástava nemovitosti

(a ručitelská prohlášení vlastníků bytů)

nebo nebo
biankosměnka

bytového družstva

bankovní záruka od ČMZRB *)

a biankosměnka bytového družstva

nebo  
bankovní záruka od ČMZRB *)
nebo
ručitelské prohlášení družstevníků / vlastníků bytů

*)   záruka ČMZRB v rámci Programu Panel za minimálně 70% nesplacené jistiny úvěru.

U BD je varianta zajištění formou zástavy nemovitosti z pohledu banky i klienta minimálně administrativně náročná (2 podpisy za banku, 2 podpisy za klienta). Případný znalecký posudek o odhadní ceně nemovitosti si banka udělá sama na své náklady.

Varianta zajištění formou ručitelských prohlášení vyžaduje podpisy všech družstevníků či vlastníků, participujících na úvěru.

Pro ČSOB je přijatelné úvěrovat i družstevní objekty, na kterých vázne zástavní právo pro městskou část z titulu privatizace formou splátkového režimu. ČSOB v případě uzavření zástavní smlouvy akceptuje i 2. místo v pořadí zástav.

Je nutné však doložit, že družstvo splácí kupní cenu déle než 1 rok a nebylo ve splácení v prodlení. Stávající a novou zadluženost banka z pohledu zajištění sčítá.

Další požadované dozajištění:

Blokace peněžních prostředků na účtě klienta ve výši dvojnásobku měsíčního přídělu do fondu oprav nebo dvojnásobku součtu nejvyšší měsíční splátky jistiny úvěru a úroku (vyžadováno pouze u bytových družstev, vlastnících 1 nemovitost a u SVJ). Vinkulace pojistného plnění (vyžadováno pouze při zástavě nemovitosti).

Výhody

 • rychlé vyřízení úvěru
 • až 200 tis. na bytovou jednotku bez zajištění nemovitosti
 • znalecký posudek a odhad zdarma
 • výhodná úroková sazba

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *