Finance

Splátka hypotéky je v Česku levnější než nájem. Neplatí to však pro Prahu ani Brno

Zastánci hypotéčních úvěrů vyzdvihují, že je splátka úvěru stojí méně než nájemné. A mají pravdu –  alespoň ve většině krajských měst tomu tak skutečně je. Anuita hypotéky na byt o rozloze 60 metrů je oproti průměrnému nájemnému nižší o více než 1100 korun. Jinak je tomu v Praze, kde splátky hypotéky průměrné nájemné převyšuje o 2300 korun. V Brně pak vlastní bydlení zatěžuje domácí finance zhruba o 1100 korun více.

Výše uvedená data pochází z analýzy finanční skupiny Wüstenrot. Vyplývá z ní, že splátka hypotéčního úvěru vychází na 12 367 korun a průměrné nájemné bytu se stejnými dispozicemi činí 13 504 korun. Podle odborníků je současný stav podmíněn nedostatkem bytů. Kritické je především  bydlení v Praze, kde ceny nemovitostí rostou výrazně rychleji než ve zbytku republiky. Na rozdíl od metropole se však splátka hypotéky jeví jako mnohem výhodnější. V určitých případech se jedná o rozdíl přes pět tisíc korun, což je pro většinu obyvatel nezanedbatelná částka.

Zdaleka nejvíce se hypotéka vyplatí v Ústí nad Labem, kde jde oproti nájmu levnější o 5286 korun. Následuje Ostrava s rozdílem přes čtyři tisíce korun. U těchto měst ovšem hraje roli fakt, že se v nich nachází mnoho tzv. vyloučených lokalit a nabídka zde výrazně převyšuje poptávku. Prodej bytů v Praze představuje opačný pól realitního trhu. Chybí jich přes 20 tisíc a ceny prudce rostou. Podobná situace panuje i v Brně.

Je přirozené, že většina obyvatel velkých měst raději volí splátku hypotéky, která je s nájemným srovnatelná nebo jen mírně vyšší. Mnozí zájemci o vlastní byt nebo rodinný dům v Praze však naráží na přísné podmínky ze strany bankovních institucí. Získat úvěr je nyní mnohem těžší než v minulosti a jedním z kritérií jsou vlastní úspory ve výši 20 % (výjimečně 10 %) z ceny nemovitosti. V případě bytu za pět milionů korun musí žadatel o 80% hypotéku disponovat milionem korun, což většina lidí uspořeno nemá.