Energetický audit

Představujeme vám partnerskou firmu Energy Consulting, sdružení zabývající se úsporami energií, zateplováním, vypracováváním posudků a energetických auditů, posuzováním zateplení oken i z hlediska tepelných izolací.

V posledních několika letech je čím dál tím větší zájem o zateplování a další úpravy panelových domů. Ing. Roman Šubrt, jeden ze členů sdružení publikoval v různých nakladatelstvích (GRADA, BEN…) několik odborných a populárně naučných knih, z nichž některé se dočkaly i překladu do cizích jazyků.

Očima Ing. Romana Šubrta

Této oblasti se věnujeme již delší dobu, a obrací se na nás neustále více zákazníků, především těch, kteří si první část rekonstrukce navrhovali sami a nyní již ví, že obrátit se na odborníka se vyplatí. Ten odborně poradí, čímž lze předejít mnoha chybám, jejichž náprava je v budoucnu velmi drahá. Oblasti tepelných izolací se věnujeme osobně již od 80. let, v posledním desetiletí velmi intenzivně, a to jak pasivně studováním různých odborných prací, tak i aktivně přednášením na odborných konferencích, na školeních pro projektanty i na seminářích pro laickou veřejnost.

Naše znalosti využíváme nejen při provádění posudků špatně provedených děl, ale především v poradenství, projektování zateplování a zpracovávání energetických auditů a dalších energetických dokumentů staveb (Průkazy energetické náročnosti budovy, Energetické průkazy a Energetické štítky s protokolem). Pro naše klienty také zpracováváme posudky pro státní dotace na vytápění biomasou, solární kolektory, zateplování a další podporované možnosti úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů energie.

Rekonstrukce panelových domů je velmi nákladná, naštěstí je možné při komplexní rekonstrukci získat státní dotaci na pořízený úvěr. Z tohoto důvodu jsme navázali velmi úzkou spolupráci s Programem podpory bydlení pro mnohé domy zajišťuje financování a vyřízení státních dotací na úvěry. Tato firma, podle našich zkušeností, dokáže zajistit velmi výhodný úvěr, obvykle ten nejvýhodnější v dané době, respektive nikdy jsme nezjistili, že by někdo pořídil úvěr za výhodnějších podmínek, než dokázala zajistit tato firma.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *