Regenerace

Dotace z programu PANEL

Fáze 3

Vlastníkům BD a SVJ poskytujeme v rámci přípravy regenerace domu odbornou pomoc při vyřizování žádosti o dotace z programu Panel.

V rámci našich služeb poskytujeme

  • vypracování  žádosti o poskytnutí úrokové dotace z programu PANEL
  • zprostředkování stanoviska k žádostem o poskytnutí bankovní záruky
  • garanci pro vyhotovení obou stanovisek ve lhůtě do 2 měsíců
  • garanci příznivě nízkých cen dokumentů potřebných k oběma stanoviskům (energetický audit dle vyhlášky 213/2001Sb., energetický průkaz dle vyhlášky 291/2001 Sb. a projektová dokumentace dle vyhlášky  MMR č. 132/98 Sb.

Odborný stavební dozor

Následně pro zdárný průběh rekonstrukce můžeme doporučit nezávislé odborníky, kteří budou dohlížet na správnost použitých materiálů dle vypracovaných studií a rozpočtů.

Práce stavebního dozoru

  • při zahájení řádně předat zhotoviteli stavbu a dohodnout způsob kontroly prací před začátkem opravy
  • vedení stavebního deníku
  • pravidelně sledovat stavbu a zapisovat zjištěné skutečnosti do stavebního deníku.

Certifikovaní výrobci zateplovacích systémů, které oslovujeme ve výběrových řízeních, nabízejí mj. také bezplatný, odborný a proškolený dohled na dodržování technologie zateplení.

Fáze 1 – analýza

Fáze 2 – výběrové řízení

  • nízké ceny
  • odborně odvedená práce
  • celková úspora

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *