Regenerace

Nejčastější chyby při zateplování paneláků

Bohužel neustále přetrvávají některé chronicky se opakující zásadní nedostatky

Zde je jejich stručné a neúplné vyjmenování:

  • Zateplení fasád – často se realizuje zateplení o slabé tloušťce, dokonce někde se nechávají majitelé objektů přesvědčit o tom, že některé části mají dostatečnou tepelnou izolaci a není nutné je zateplovat, stačí je opravit a natřít.
  • Zateplení střech – opět je často nevůle majitelů objektu realizovat zateplení střešního pláště, neboť v nedávné době si nechali udělat novou hydroizolaci. Zde je nutné říci, že po výměně oken a jejich utěsnění hrozí, že na stropě začne docházet ke kondenzaci vodních par. Výsledek je obdobný, jako zatékání při poruše hydroizolace.
  • Okna – dodavatelé oken se předhánějí, kolika komorový mají rám. Zde je nutné si vyžádat izolační vlastnosti profilů a pak lze teprve porovnávat, který profil je lepší. Obvykle však nikdo neřekne, jaký je distanční rámeček mezi skly a jakou garantují minimální povrchovou teplotu, útlum hluku, vodotěsnost, pevnost proti působení větru či při namáhání křídla při otevřeném oknu
  • Osazení oken – stejně jako u podkroví musí být na spodní části tepelné izolace parozábrana a na vnější pak pojistná hydroizolace musí být tyto fólie na tepelné izolaci okolo okenního rámu, na pěnovém polyuretanu.
  • Používání ukončovacích a dilatačních lišt – opět jedna z věcí, kterou se málokterá stavební firma pochlubí. Pak může docházet k tomu, že se některé ukončovací či dilatační lišty nepoužijí. Vzniká tím rizikové místo, kde může za několik let vzniknout porucha. Ta se projeví obvykle až po skončení záruční doby.
  • Stavební dozor (technický dozor investora) – tato funkce není čestná, jde o odborníka, který za peníze investora hlídá kvalitu stavby. Mělo by jít tedy o odborníka a ten by měl na stavbě trávit denně několik hodin. Bohužel velmi často je tato funkce opomíjena a investorovi se obvykle z důvodů jeho neodbornosti provede málo kvalitní práce. Chybějící stavební dozor dává dodavateli stavby signál, že se mu pravděpodobně podaří investora ukecat, že se práce má provádět tak, jak ji on dodal. Pro většinou špatně uzavřenou dodavatelskou smlouvu je pak vymáhání nápravy velmi problematické.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *