Regenerace

Výtahy a jejich opravy

Výtahy tvoří v domech samostatnou kapitolu, neboť se jedná drahé technické zařízení, které se může stát velmi nebezpečným. Proto mají výtahy povinnost pravidelných revizí.

Výsledkem každé revize odbornou a způsobilou osobou je Revizní zpráva, ve které je uvedeno, zda a jaké má provozovaný výtah nedostatky a do jaké kategorie tyto nedostatky patří a do kdy je nutné je odstranit. Proto se zde výtahům nebudeme věnovat podrobněji, snad jen několik drobných upozornění z praxe.

Vždy je ve výsledku levnější rekonstruovat celý výtah najednou, nikoliv postupně. Při celkové výměně výtahu je také možné zajímat se o další možnosti, existuje např. systém ovládání, který může působit i jako sběrnice dat po jednotlivých podlažích, je tedy možné pomocí nových rozvodů sbírat data z čidel umístěných v bytech. Může se jednat o varovný požární systém, o nouzové varování staršího člověka, že je v nouzi, o sběr dat z měření tepla a mnoho dalšího.

Tento systém může sloužit i pro rozvod domácí televize, kdy jsou na společných prostorách umístěny kamery, které mohou sledovat obyvatelé domu u sebe doma. Při rekonstrukci výtahové kabiny se osvědčilo umístit do ní zrcadlo, neboť to láká k pohledu do zrcadla zejména mladé lidi, čímž se omezí vandalismus v této kabině.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *