Regenerace

Dotace na úhradu úroků v programu PANEL

Dotace na úhradu úroků se poskytuje do výše úrokové sazby sjednané při uzavření smlouvy o úvěru, nejvíce však 4 % p. a. Ve smlouvě o úvěru musí být jednoznačně stanoveno datum splatnosti úvěru.

Příjemce podpory:

  • fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem panelového domu, 
  • fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu nebo nebytového prostoru       v panelovém domě podle zákona o vlastnictví bytů,
  • společenství vlastníků jednotek vzniklé v panelovém domě podle zákona o vlastnictví bytů.

Charakteristika produktu:

Dotace na úhradu úroků se poskytuje do výše úrokové sazby sjednané při uzavření smlouvy o úvěru, nejvíce však 4 %  p. a.
Ve smlouvě o úvěru musí být jednoznačně stanoveno datum splatnosti úvěru.Dotace se vyplácí postupně v pololetních splátkách po celou dobu splácení úvěru, nejvýše však po dobu 15 let od data uzavření smlouvy o poskytnutí podpory.

Podrobné podmínky pro poskytnutí dotace naleznete v Nařízení vlády č. 299/2001 Sb. v platném znění.

Výhody:

Dotace umožňuje snížit úrokové zatížení z úvěru na financování oprav panelového domu.

Podmínky pro poskytnutí:

Panelový dům se musí nacházet na území České republiky.
Panelový dům musí být postaven v některé z typizovaných konstrukčních soustav – viz  příloha č. 1 Seznam typizovaných soustav Programu na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL (dále jen „Program PANEL“).
Úvěr, ke kterému je poskytována podpora, může být  v české i cizí měně.

Rozpočtové náklady na financování podporovaných činností – viz  příloha č. 2 Programu PANEL. Seznam oprav musí tvořit nejméně 50 % z výše úvěru.

Pokud  je zákonem vyžadováno stavební povolení, musí nabýt právní moci před datem podání žádosti.

Žádost o dotaci musí být podána:

  • před zahájením stavebních prací,
  • před uzavřením smluv o dodávkách strojů a zařízení,
  • nejpozději do 6 měsíců od uzavření smlouvy o úvěru.

Na tentýž druh oprav lze poskytnout dotaci jen jednou.
V rámci jedné žádosti může být poskytnuta dotace jen k jednomu úvěru.

Výše dotace může být omezena intenzitou veřejné podpory určenou podle velikosti žadatele.

Navazující služby

  • posouzení podkladů a vydání stanoviska ke splnění podmínek pro poskytnutí podpory v programu PANEL a základní technické, ekonomické a právní informace k opravě panelového domu,  
  • odborné posudky, revize, organizace výběrového řízení atd.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *