Finance

Spotřebitelské úvěry obecně

Spotřebitelské úvěry jsou určeny k nákupu spotřebního zboží, zaplacení služeb a nákladů osobní spotřeby. Existují dva typy spotřebitelských úvěrů: účelové a neúčelové.

Využití účelových úvěrů je přímo vázáno na konkrétní účel, což banka kontroluje tím, že vyžaduje doklad na koupené zboží. Neúčelové úvěry mohou být použity na cokoli, klidně i na modernizaci bytu nebo splacení závazků vůči jiným osobám či institucím.

Bankovní spotřebitelské úvěry, jak název napovídá, poskytují banky, druhým typem jsou nebankovní spotřebitelské úvěry poskytované společnostmi bez bankovní licence. Tyto úvěry jsou však oproti bankovním v mnohém odlišné, jsou sjednávány rychleji, mnohdy nevadí zápis v registru neplatičů, ale jejich úrokové sazby jsou často mnohem vyšší.

Pro koho je spotřebitelský úvěr?

Každý rozumný člověk, který se zajímá o své osobní finance, využívá spotřebitelský úvěr k nákupu zboží, které je nezbytně nutné pro chod domácnosti, např. pro nákup nové pračky, ledničky apod. V poslední době jsou na spotřebitelské úvěry nakupovány téměř všechny druhy zboží, mnohdy i takové, na které by člověk ani neměl, avšak díky spotřebitelskému úvěru na ně snadno dosáhne a problémy se zaplacením odloží někam do budoucna.

Prodejci spotřební elektroniky uvádějí, že až 30 % jejich zboží je prodáváno na spotřebitelský úvěr, který je sjednáván přímo v prodejně a poskytují ho bankovní i nebankovní společnosti. A tak jediné omezení pro využití úvěru je plnoletost, občanství ČR, případně pouze trvalý pobyt v ČR, a potřebné dokumenty, mezi které patří: dva platné doklady totožnosti, potvrzení o příjmu za poslední 3 měsíce, příp. daňové přiznání za poslední 2 roky.

Některé banky vyžadují, aby žadatel měl u nich zřízený běžný účet. Vyřízení úvěru trvá přibližně dva až tři dny a jestli bude poskytnut, v jaké výši a za jakých podmínek, závisí na rozhodnutí banky.

Úroková sazba versus RPSN

Úroková sazba udává procento ze zapůjčené částky, které dlužník bude muset uhradit navíc k zapůjčené částce. Pro banky znamená zisk, resp. odměnu za poskytnutí úvěru. Jenomže banky si navíc účtují ještě poplatky za schválení a poskytnutí úvěru a poplatky za správu a vedení úvěru.

Ve svých reklamách banky tyto poplatky většinou neuváděly, a tak docházelo ke klamání spotřebitele. Přítrž tomu udělal až zákon č. 321/2001 Sb., který od 1. ledna 2002 stanovil povinnost uvádět roční procentní sazbu nákladů neboli RPSN.

RPSN:

Jedná se o procentní sazbu, která vyjadřuje celkové roční průměrné náklady na daný úvěr. Zahrnuje veškeré běžné poplatky spojené s produktem či službou. Tento ukazatel musí být zveřejněn ve všech reklamách, ve kterých je otištěna úroková sazba, případně náklady na úvěr. Ukazatel RPSN v reklamách obvykle uváděn bývá, ale většinou někde v rohu a velmi malým písmem.

Smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr

Smlouva sjednávající spotřebitelský úvěr musí splňovat náležitosti uvedené v zákoně č. 321/2001 Sb. Jedná se o písemné vyhotovení smlouvy, uvedení RPSN, stanovení plateb, podmínky předčasného ukončení a další. Pokud smlouvy vydané po 1. lednu 2002 nemají náležitosti uvedené v tomto zákoně a spotřebitel se rozhodne tyto nedostatky uplatnit u věřitele, pak bude tento úvěr úročen diskontní sazbou platnou v den uzavření smlouvy.

Tato sazba je obvykle nejnižší úvěrová sazba na trhu, čímž získává dlužník. Mimo to neplatí jakékoliv ujednání o jiných platbách z tohoto úvěru. Dlužník tak má právo využít pochybení věřitele ve svůj prospěch.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *