Finance

Leasing nebo úvěr

Hodláte-li si pořídit soukromý automobil na splátky, máte v zásadě dvě možnosti – buď spotřebitelský leasing, nebo úvěr. Leasingové společnosti nabízejí obojí. Přitom už neplatí, že leasing je vždy výhodný jen pro podnikatele a úvěr pro soukromé osoby.

V čem se liší leasing od úvěru?

Leasing a spotřebitelský úvěr se na první pohled dost liší. V tomto článku se budeme věnovat zejména porovnání spotřebitelského leasingu a spotřebitelského úvěru. Oba tyto specifické produkty určené fyzickým osobám – nepodnikatelům v současné době nabízí většina leasingových společností. Rozdílů mezi nimi je přitom málo a z pohledu zákazníka jsou často daleko méně významné, než se může zdát.

Typickým příkladem jsou praktické důsledky odlišného způsobu přechodu vlastnického práva při pořízení automobilu. V případě leasingu vozidlo vlastní leasingová společnost, která jej zákazníkovi pouze pronajímá. Do jeho vlastnictví mu jej převede až po zaplacení všech leasingových splátek. V případě účelového spotřebitelského úvěru je sice zákazník od počátku vlastníkem vozidla, ovšem rovněž s jistými omezeními, zejména je-li vozidlo použito k zajištění úvěru.

Prodej i jakékoliv podstatné úpravy takového vozidla zapisované do technického průkazu (např. přestavba pohonu na LPG) jsou až do doby úhrady všech finančních závazků vůči poskytovateli úvěru zpravidla podmíněny jeho předchozím písemným souhlasem – obdobně jako u leasingu. V případě leasingu i úvěru je sice v technickém průkazu jako držitel vozidla od počátku uveden zákazník, ale tento technický průkaz je obvykle uložen u leasingové společnosti.

Obdobné je to s možností výběru pojišťovny a od určité výše úvěru i s požadavky na havarijní pojištění, vinkulaci pojistného plnění atd. Sjednat si pojištění individuálně je možno nejen v případě úvěru, ale většinou i v případě leasingu. Ovšem administrativně i cenově výhodnější bývá nechat i sjednání pojištění na leasingové společnosti. Bonus za dosavadní bezeškodní průběh pojištění přitom lze uplatnit jak u vozidel financovaných z úvěru, tak i spotřebitelským leasingem.

Kdy se vyplatí úvěr?

Konstatování o výhodnosti úvěru či leasingu nelze paušalizovat. V některých specifických případech však leasing nelze použít z čistě objektivních důvodů. Úvěr může být na rozdíl od leasingu využit například tehdy, má-li být pořizováno nové vozidlo s využitím státních dotací nebo sociálních dávek vázaných na jeho vlastnictví. Jedná se například o příspěvek na zakoupení motorového vozidla pro zdravotně postižené občany nebo o dotace pro neziskové i jiné organizace.

Určitou výhodou úvěru někdy může být jeho větší variabilita daná aplikací platných předpisů. Na rozdíl od leasingu není pro úvěr stanovena minimální délka splácení. Zákonem je také dána možnost spotřebitelský úvěr poskytnutý soukromé osobě předčasně splatit. Pro soukromé osoby a ostatní neplátce DPH je zajímavé, že úvěr na rozdíl od leasingu nepodléhá DPH z finančních služeb, což se projeví zejména při financování pořízení ojetého vozidla.

Pořízení vozidla na úvěr s sebou také nese větší jistotu zákazníka pro případ krachu financující společnosti. V případě leasingu by o vozidlo nejspíše přišel, kdežto v případě úvěru nikoliv. Pouze by musel v rámci konkurzního řízení úvěr předčasně doplatit. To se však týká hlavně menších a finančně slabších leasingových společností. U těch velkých je takováto krizová varianta vývoje snad již jen velmi málo pravděpodobná.

Daňové aspekty jsou zajímavé spíše pro podnikatele. Často se přitom lze dočíst, že daňově výhodnější je jednoznačně leasing. Není to tak úplně pravda, protože např. v případě úvěru lze uplatnit odpočet celé DPH hned při pořízení vozidla anebo lze využít nezávislosti odpisů vozidla na průběhu splátek. Řadou podnikatelů je například využívána možnost snížit daňový základ uplatněním 25% odpisu z ceny vozidla pořízeného na konci roku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *