Finance

Kdy se vyplatí leasing

Finanční leasing je vlastně dlouhodobým pronájmem, na jehož konci je předmět leasingu převeden za zůstatkovou hodnotu do vlastnictví zákazníka.

Z pohledu leasingové společnosti je tento postup přece jen méně rizikový, protože vozidlo vlastní až do doby jeho úplného zaplacení. Projevuje se to mj. tím, že výše akontace, od níž žadatel o leasing nemusí dokládat své příjmy, je nižší (např. u ČSOB Leasingu již od 10 %) než u spotřebitelského úvěru.

Tiskové odbory pěti leasingových společností sdělily, že administrativní postup vyřízení leasingu i úvěru je obdobný a šance téhož zákazníka získat spotřebitelský úvěr nebo leasing jsou v podstatě stejné. Ovšem praktické zkušenosti několika oslovených prodejců vozidel hovoří o tom, že získání spotřebitelského leasingu bývá přece jen o něco snazší. Zejména jedná-li se o nového zákazníka, který chce pro nákup vozidla použít jen minimum svých vlastních finančních prostředků.

Poněkud v rozporu s všeobecným názorem, že pro soukromé osoby je spotřebitelský úvěr vždy výhodnější než leasing, jsou údaje získané od tiskových odborů bank, leasingových a splátkových společností. Při leasingovém financování pořízení konkrétního vozidla vycházejí měsíční splátky včetně povinného ručení a havarijního pojištění většinou nižší než splátky spotřebitelského úvěru.

Příklad

Spotřebitelský leasing nebo úvěr na pořízení nového vozu Škoda Fabia Classic 1,2 47 kW s autorádiem, klimatizací, airbagem spolujezdce a centrálním zamykáním. Katalogová pořizovací cena: 330 700 Kč. Akontace u leasingu, resp. vlastní prostředky u úvěru variantně: 0 % a 30 % pořizovací ceny. Doba splatnosti: 60 měsíců. Do splátek je zahrnuto povinné ručení a havarijní pojištění s 10% spoluúčastí.

 

Splátky u leasingu a úvěru při pořízení Škody Fabie

 

Leasingové společnosti Akontace 0 % Akontace 30 %
Spotř. leasing Spotř. úvěr Spotř. leasing Spotř. úvěr
ŠkoFIN *1) 7 173 Kč 7 824 Kč 5 345 Kč 5 592 Kč
VB Leasing CZ 7 260 Kč 7 307 Kč 5 458 Kč 5 498 Kč
GE Money Auto 7 262 Kč 7 446 Kč 5 340 Kč 5 477 Kč
CCB Finance *2) 7 788 Kč 7 504 Kč 5 834 Kč 5 539 Kč
Cetelem ČR *3) 7 626 Kč 5 604 Kč
Česká spořitelna – spotřebitelský úvěr *4) 7 889 Kč 5 755 Kč
Citibank – osobní půjčka *4) 8 297 Kč 6 056 Kč
Komerční banka – osobní úvěr *4) 8 435 Kč 6 182 Kč

*1) Spotřebitelský leasing ŠkoFIN v rámci jarní akce.
*2) Spotřebitelský úvěr CCB Finance v rámci akční nabídky u vybraných dealerů.
*3) Splátka obsahuje povinné ručení, náklady na havarijní pojištění a navíc pojištění proti neschopnosti splácet úvěr. Vozidlo není předmětem zástavy, TP má v držení zákazník.
*4) U bank splátka obsahuje rozpočítaný poplatek za schválení úvěru, poplatek za vedení úvěrového účtu, náklady na povinné ručení a havarijní pojištění. Vozidlo není předmětem zástavy, TP má v držení zákazník.

Podle čeho srovnávat?

Při racionálním výběru jakéhokoliv finančního produktu je třeba zejména zajistit, aby bylo srovnáváno srovnatelné. Hodnotit výhodnost úvěrových produktů např. jen podle úrokové sazby, navýšení, celkové zaplacené částky nebo výše měsíční splátky může být zavádějící. Úroková sazba uváděná v prospektech s tou dosažitelnou v praxi často příliš nekoresponduje, hodnocení podle navýšení nebo celkové zaplacené částky nezohledňuje dobu úhrady nákladů na úvěr a měsíční splátka často nezahrnuje poplatky za vyřízení úvěru atd.

Údaj, který by měl všechny tyto vlivy zohlednit a umožnit objektivní srovnání, je roční procentní sazba nákladů (RPSN). Bohužel bez podrobné znalosti všech výchozích parametrů, které byly při výpočtu RPSN použity, prakticky nelze tento výpočet spolehlivě ověřit. Výše uvedená tabulka měla v jednotlivých řádcích původně obsahovat i RPSN, ale nakonec jsem tento údaj raději vypustil, protože mi tentokrát připadal vyloženě matoucí.

Nemohu se zbavit dojmu, že přestože pro výpočet RPSN existují jednotná pravidla, každý do výpočtu zahrne něco jiného. Jinak by nemohla nastat situace, kdy u dvou identických úvěrů (stejná výše, stejné poplatky, stejná doba a způsob splácení atd.) je u nižší měsíční splátky RPSN vyšší než u splátky vyšší. Když pak chcete výpočet ověřit a dostupné údaje sami dosadíte do oficiálního vzorce, dostanete RPSN úplně jinou.

Do tabulky proto nakonec byly uvedeny pouze výše měsíčních splátek. Pro možnost jejich přímého porovnávání do nich byly zahrnuty tytéž položky, tzn. veškeré poplatky spojené s vyřízením a správou leasingu nebo úvěru, povinné ručení a havarijní pojištění. Přesto je však třeba brát údaje uvedené v tabulce spíše jako orientační.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *