Regenerace

Financování regenerace panelového domu

Panelová výstavba je jedním z mnoha dědictví socializmu a je nutné se s ním vyrovnat. Továrny, domy či pozemky se vrací restituentům, obyvatelům (a majitelům) bytů v panelových domech stát prostřednictvím Státního programu PANEL pomáhá s rekonstrukcí a opravou domů.

Financování oprav

To se děje podle nařízení vlády 299/2001 Sb. a tuto dotaci mohou dostat všichni majitelé panelových domů na rekonstrukci těchto domů, pokud splní podmínky dané nařízením vlády. Těch podmínek a zádrhelů je více, a proto odkazujeme na text nařízení vlády. Prakticky jde o to, že stát chce dotovat pouze ty revitalizace, kde dojde ke smysluplné opravě celého domu tak, aby byl bez zásadních závad a odpovídal stávajícím požadavkům na potřebu energie. Zároveň chce, aby práce byly provedeny kvalitní firmou a z kvalitních materiálů. Dotace sice opticky vypadá jako malá (jde o dotaci 4 procentních bodů úroků z úvěru), ale pokud provedeme podrobnější kalkulaci, tak se tato dotace pohybuje přes 330 000 Kč na každý na 15 let půjčený milion korun, který investujeme do opravy.

Dalšími možnostmi financování je stavební spoření, kde je však dotace na úroky pouze po dobu překlenovacího úvěru. Tento typ financování je vhodný tam, kde z nějakého vážného důvodu se nebude o dotaci žádat.

Nejméně výhodným způsobem financování je na opravu si našetřit. Toto šetření na opravu mělo probíhat již od postavení domu. Pokud doposud obyvatelé na opravu nenašetřili, je pravděpodobné, že na ni nenašetří ani v budoucnu.

Jak mezi různými nabídkami financování vybírat? Především si nabídky porovnat. Napsat si veškeré výdaje spojené s půjčkou na přehledný papír a veškeré náklady sečíst. Ekonomové namítnou, že by bylo vhodné veškeré peníze na půjčku vynaložené nejprve přepočítat na časovou cenu peněz, ale domnívám se, že i bez tohoto přepočtu je možné si udělat základní představu o tom, kolik se za opravu po dobu splácení půjčky, hypotéky či stavebního spoření celkem zaplatí. Do této částky je nutné vedle všech splátek započítat veškeré výdaje od poplatků za zápis do katastru nemovitostí (u ručení) přes poplatky za uzavření půjčky až po poplatky za vedení účtu. Na druhou stranu je možné odečíst pouze ty dotace, které lze získat téměř se stoprocentní jistotou.

Konzultant je k nezaplacení

Ač se toto zdá jako jednoduché, je vhodné si i na financování pozvat odborníka, který vám pomůže najít všechny dostupné možnosti financování a tyto nabídky vzájemně porovnat. Je vhodné i oslovit na daný produkt (půjčka, stavební spoření) oslovit několik konkurenčních ústavů a porovnávat je mezi sebou.

Stejně tak je nutné postupovat i při výběru zpracovatele projektové dokumentace a zejména při výběru dodavatele. Zde je téměř bez výjimek nutné pozvat si odborníka, který není závislý na dodavatelské firmě a který zodpovědně pomůže najít nejvhodnějšího dodavatele stavebních prací. K práci tohoto stavebního dozora investora patří i spolupráce při uzavírání smlouvy o dílo.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *