Regenerace

Zateplování panelových domů aneb proč je vhodné domy zateplovat

Článek pojednává o problematice zateplování domů. Naleznete zde důvody pro zateplování, jakou tloušťku zateplovacího materiálu zvolit a také nejčastější chyby, vyskytující se u zateplování panelových domů.

Zateplování panelových domů se stává velmi častým jevem, bohužel ne všechny realizace se provádějí tak, aby výsledkem byla kvalitní práce při optimálním vynaložení nákladů. Při zateplování se dělá mnoho chyb, které by nemusely vzniknout, kdyby se nešetřilo na nepravém místě a kdyby celý proces vedl odborník či odborná firma.

Proč zateplovat?

Při rozhodování o zateplování domu by neměla hrát roli pouze ekonomická hlediska. Prvořadým důvodem pro zateplení je, že se zastaví současná destrukce domu. To je významné zejména u panelových domů, ale také u většiny domů postavených v druhé polovině 70. let a později. U panelových domů jde hlavně o korozi vnitřní výztuže obvodových panelů, dilatační trhlinky v obvodovém plášti, zatékání do styků panelů apod. Dalším velmi významným důvodem je zdravotní hledisko. Zateplením zmizí z domu či bytu současné plísně, které jsou často skryté tak, že o nich nevíme (např. okolo oken, pod parapetem, pod plovoucí podlahou …). Tím se přestanou do ovzduší šířit spóry plísní, což jsou výrazné alergeny. Množství spórů plísní v ovzduší je ostatně jedna z několika příčin, proč v současné době tolik lidí trpí alergiemi.

Mimo velké úspory energie na vytápění se výrazně zlepší kvalita bydlení. Stěny i okna budou mít v zimě vyšší povrchovou teplotu (odstraní se „studené“ sálání) a tím se zlepší subjektivní vnímání prostoru v interiéru. Zároveň se však sníží teplota v domě během letních veder.

Neopominutelným kladem je také velké zlepšení vzhledu domů. To má velký význam u domů na sídlištích, u nichž kulturní prostředí odstraňuje pocit frustrace a zlepšuje dojem z bydlení. Je známo, že u esteticky upravených domů klesá i množství vandalismu, opravené domy nejsou tak často poškozovány sprejery, napadány vandalismem a podobně.

Zateplování domu je pochopitelně vhodné spojit s opravou domu. Pokud totiž budeme omítku, okna či krytinu pouze opravovat, anebo ji rovnou zateplíme, popřípadě vyměníme za lépe tepelně izolující, nejde už o tak výrazný nárůst ceny prací, a tím se pochopitelně zlepší i ekonomika zateplení.

Kolik tepelné izolace?

Tento dotaz je velmi častý. Už máme za sebou dobu, kdy se považovalo 40 mm pěnového polystyrénu za vynikající tepelnou izolaci, neboť nahrazuje 90 cm tlustou klasickou zeď. V současné době všichni ví, že tepelná izolace má být co nejsilnější. Ale kde je hranice tloušťky? Z rozsáhlých studií vyplývá, že optimální tloušťka tepelné izolace je mezi 34 a 51 cm. (Podle toho, kdo studii vypracovával.) Na druhé straně je zde však technické hledisko. Při silnějších tepelných izolacích vznikají problémy s kotvením, se změnou tvaru a vzhledu domu, s požárními hledisky… Proto je obvyklá tloušťka dnes používaných tepelných izolantů na fasády 100, 120 a 160 mm. Na zateplení střech se obvykle používají tepelné izolanty o 40 až 60 mm tlustší.

Dříve či později tam musí každý

Možná, že to není tak trefné, ale jedno je jisté – každý dům je nutné po nějakém čase rekonstruovat, opravit projevující se vady, vyměnit některé části. Panelové domy nevyjímaje, u nich je dokonce technicky nutné dodatečné zateplení. Ne z důvodu úspor energie, to je spíš něco navíc, ale proto, že tyto domy jsou z pevných velkých částí a působením tepla a zimy se roztahují, ohýbají, prostě dilatují. Mráz dokáže roztrhnout skálu, teplotní změny každý beton. A kde je trhlinka, tam může voda. Jistě není nutné podrobně vysvětlovat, co udělá voda na ocelové výztuži, která drží celý panelový dům pohromadě. Důvodů, proč panelový dům rekonstruovat je samozřejmě více. Bylo o tom napsáno mnoho odborných publikací, mnoho vědeckých konferencí se tomuto tématu věnovalo.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *