Finance

Podklady k vyřízení hypotéky

Ke schválení hypotéky banky požadují téměř úplnou dokumentaci k zastavované nemovitosti a doklady prokazující ekonomickou situaci žadatele a jeho rodiny. Protože je dokumentů příliš mnoho, vyplatí se při návštěvě banky požádat o jejich úplný soupis.

 

Podklady potřebné k získání hypotečního úvěru

Obecné dokumenty

– průkaz totožnosti
– potvrzení o plné moci

Doklady o příjmu a majetkových poměrech

– potvrzení o příjmu
– výplatní pásky
– daňové přiznání
– potvrzení finančního úřadu o zaplacení daní
– výpis z účtu
– dohoda o zúžení či zrušení společného jmění manželů
– doklad o úhradě rozdílu mezi celkovou výší investice a požadovanou výší úvěru (povinná akontace)

Doklady o závazcích a pohledávkách

– nájemní smlouvy
– potvrzení o sociálních dávkách
– smlouvy o stavebním spoření
– smlouvy o životních a jiných pojistkách
– smlouvy o úvěrech, půjčkách, leasingu
– ručitelská prohlášení

Doklady k nemovitosti

– výpis z katastru nemovitostí
– snímek pozemkové mapy či geometrický plán
– odhad
– pojistná smlouva k nemovitosti
– doklad o vlastnickém právu k nemovitosti (kupní smlouva apod.)
– souhlas spoluvlastníků s vkladem zástavního práva na nemovitost
– fotografie nemovitosti

KOUPĚ (zvláštní dokumenty)

– kupní smlouva či smlouva o smlouvě budoucí

STAVBA či REKONSTRUKCE (zvláštní dokumenty)

– stavební povolení
– projektová dokumentace, rozpočet
– smlouva o dílo, smlouva o výstavbě
– soupis potřebného materiálu a prací svépomocí
– časový harmonogram stavby

SPLACENÍ JINÉHO ÚVĚRU (zvláštní dokumenty)

– původní úvěrová smlouva
– původní zástavní smlouva
– souhlas původní banky s refinancováním

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *