Finance

Předhypoteční úvěr

ČSOB přestavila předhypoteční úvěr, který nevyžaduje zajištění zástavním právem. Není však jediná, kdo předhypoteční úvěr nabízí. Na co lze předhypoteční úvěr použít, jak funguje a kdo vám ho nabídne? Je přínosem pro zákazníka, nebo další možností, jak na něm vydělat?

Co vůbec předhypoteční úvěr znamená.

Tento úvěr popírá podstatu hypotečních úvěrů, které jsou zajištěny zástavním právem na nemovitost, a díky tomu umožňuje klientovi získat finanční prostředky ke koupi družstevního bytu, privatizaci obecních bytů a další získaní nemovitostí. Jedná se tedy o případy, kdy kupovaná nemovitost nemůže sloužit jako prostředek zástavního práva.

Co přináší nový ČSOB Předhypoteční úvěr?

ČSOB Předhypoteční úvěr je poskytován fyzickým osobám, které chtějí koupit nemovitost do osobního vlastnictví od firmy (družstva), koupit parcelu od obce, privatizovat obecní byty nebo získat byt či dům v rámci developerských projektů. Nemůže tedy jít o nákup bytu či domu od jiné fyzické osoby. Předhypoteční úvěr se sjednává zároveň s hypotečním úvěrem, který na něj navazuje a který je určen k jeho uhrazení.

Předhypoteční úvěr ČSOB není zajištěn zástavním právem, je poskytován osobám, které doloží dostatečnou výši příjmů potřebnou pro vyřízení hypotéky, úvěr není ze strany klienta nijak jinak zajištěn. O úvěr mohou žádat až čtyři žadatelé ze dvou domácností, přičemž minimálně jeden se musí stát vlastníkem úvěrované nemovitosti. Předhypoteční úvěr je možno splatit pouze prostřednictvím hypotečního úvěru, který je sjednán zároveň s úvěrem předhypotečním.

ČSOB Předhypoteční úvěr je poskytován na dobu 12 měsíců, během kterých musí být nemovitost převedena do osobního vlastnictví. Během těchto dvanácti měsíců klient platí pouze úrok, tj. 6,9 % z hodnoty úvěru, ale nesplácí jistinu. Ve chvíli, kdy byt získává do osobního vlastnictví, vloží k němu do katastru nemovitostí zástavní právo ve prospěch banky, a ta splatí předhypoteční úvěr úvěrem hypotečním. Předhypoteční úvěr tak zaniká. V tuto chvíli už také klient přestává platit úroky z předhypotečního úvěru, ale začíná platit úroky a splátku jistiny hypotečního úvěru.

Pro zjednodušení si to předvedeme na příkladu:

Pan Černý se rozhodl koupit družstevní byt za 2 miliony korun. Jeho příjmy byly dostatečné a banka mu poskytla předhypoteční úvěr s úrokovou sazbou 6,9 %, který bude následně uhrazen hypotečním úvěrem na dvacet let, s úrokovu sazbou 4,64 % s fixací na tři roky.

Pan Černý koupil byt a začal splácet bance úroky, tedy 11 500 korun měsíčně. Jde pouze o splátku úroků, dluh 2 miliónů korun se v tuto chvíli nemění.

Během 12 měsíců požádal pan Černý družstvo o převod bytu do osobního vlastnictví. Po jeho převedení se nechal zapsat jako majitel do katastru nemovitostí a zároveň byt zastavil ve prospěch banky.

Tím splnil podmínky pro uhrazení předhypotečního úvěru hypotečním úvěrem, což banka učinila, a pan Černý začal splácet 12 805 Kč měsíčně, což je jeho měsíční splátka hypotečního úvěru, ve které je obsažen jak úrok z dluhu, tak i část dlužné částky.

Nevýhodou předhypotečního úvěru je požadavek splatit jej pouze navazující hypotékou, nelze jej splatit z vlastních zdrojů. Následný hypoteční úvěr však již může být splacen předčasně, podle platných bankovních podmínek pro jeho splacení. Splácením předhypotečních úroků nesplácíme jistinu, tím se celý úvěr prodražuje a je na klientovi, aby co nejdříve zajistil převod nemovitosti do osobního vlastnictví.

Konkurence na trhu předhypotečních úvěrů

ČSOB není jediným poskytovatelem předhypotečních úvěrů na českém trhu. Téměř každá finanční instituce poskytuje nějaký produkt, který umožňuje získat družstevní nebo jinou nemovitost, na kterou nemůže být uvaleno zástavní právo. Ve většině případů jsou tyto úvěry zajištěny zástavním právem na jinou nemovitost, případně jiným způsobem a musí být sjednávány individuálně, neboť často nejsou přímo zahrnuty v nabídce hypotečních produktů bank.

Kromě ČSOB předhypoteční úvěr poskytuje ještě Komerční banka a Hypoteční banka. Hypoteční banka je dceřinou společností ČSOB, tedy její předhypoteční úvěr je téměř totožný s ČSOB předhypotečním úvěrem.

Výraznější rozdíl mezi ČSOB, potažmo Hypoteční bankou, a Komerční bankou je zejména v ručení. KB požaduje ručení za hypoteční úvěr ručitelem, zástavním právem na jinou nemovitost nebo zástavním právem na pohledávku. ČSOB žádné ručení nevyžaduje.

Sjednejte si hypotéku on-line.

Výše úroků ČSOB Předhypotečního úvěru je 6,9 %, úroky z předhypotečního úvěru KB nejsou nikde uvedeny a bývají sjednávány individuálně na pobočce. Výše úroků by neměla být orientačním bodem pro výběr předhypotečního úvěru – protože jsou tyto úroky placené pouhý rok, tak rozhodně nemohou být vodítkem pro výběr. Předhypoteční úvěr je tedy jakýsi nadstandard, díky kterému může klient získat nemovitost, kterou by klasickým hypotečním úvěrem získat nemohl, a v případě ČSOB, případně Hypoteční banky, bez jakékoliv nutnosti zajištění úvěru.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *