Finance

Americké hypotéky

Charakteristika  americké hypotéky

Americká hypotéka je neúčelový úvěr fyzickým osobám mající příjem ze závislé činnosti nebo z podnikání, který umožňuje financovat jakékoliv potřeby klienta. O úvěr mohou současně žádat až čtyři žadatelé ve dvou domácnostech. Manželé mající společné jmění manželů musí žádat o úvěr společně.

V jaké výši lze získat americkou hypotéku ?

  • americká hypotéka je poskytována až do výše 70 % zástavní hodnoty nemovitosti minimální výše je 200 tis. Kč
  • maximální výše je 5 mil. Kč
  • výše americké hypotéky je současně limitována schopností klienta splácet (výší příjmů)

Splácení americké hypotéky

  • dobu splatnosti americké hypotéky si lze zvolit v rozmezí 3 – 20 let
  • americká hypotéka spadá pod režim zákona č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelských úvěrů, lze tedy kdykoliv během splácení uskutečnit mimořádnou splátku části nebo celého úvěru poplatků.

Zajištění americké hypotéky

  • vždy formou zástavního práva ke zkolaudované nemovitosti (tj. rodinný dům, bytová jednotka či bytový dům) ve vlastnictví dlužníka (případně jeho rodičů nebo dětí), zapsané v katastru nemovitostí a ležící na území České republiky (lze zastavit i více nemovitostí)
  • nemovitost, která je předmětem zajištění nesmí být k datu čerpání zatížena zástavním právem třetí osoby a ani její převod nesmí být omezen s výjimkou zástavního práva, kterým je zajištěn úvěr poskytnutý stavební spořitelnou
  • nemovitost, která je předmětem zástavního práva, musí být nejpozději před čerpáním úvěru pojištěna a pojistné plnění musí být vinkulováno v prospěch hypoteční banky

Více o americké hypotéce      ČSOB americká hypotéka    Spotř. úvěr nebo americkou hypotéku?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *