Finance

Americká hypotéka obecně

Americká hypotéka je neúčelový úvěr fyzickým osobám mající příjem ze závislé činnosti nebo z podnikání, který umožňuje financovat jakékoliv potřeby klienta.

Americká hypotéka je určena fyzickým osobám starším 18-ti let s trvalým pobytem na území České republiky nebo občanům ČR nebo držiteli průkazu o povolení pobytu člena státu Evropských společenství. O úvěr mohou současně žádat až čtyři žadatelé ve dvou domácnostech. Manželé mající společné jmění manželů musí žádat o úvěr společně.

Účel americké hypotéky

Hypoteční banka nezjišťuje, k jakému účelu klient peníze potřebuje.

V jaké výši lze získat americkou hypotéku

Americká hypotéka je poskytována až do výše 70 % zástavní hodnoty nemovitosti

 • minimální výše je 200 tis. Kč
 • maximální výše je 5 mil. Kč

výše americké hypotéky je současně limitována schopností klienta splácet (výší příjmů)

Čerpání americké hypotéky

Čerpání je jednorázové, bezhotovostní a provádí se na vámi určený bankovní účet.

Splácení americké hypotéky

 • dobu splatnosti americké hypotéky si lze zvolit v rozmezí 3 – 20 let
 • úvěr musí být splacen nejpozději do 65-ti let věku žadatele

dle volby klienta:

 • formou pravidelných měsíčních splátek (tzv. anuit). Anuita je konstantní platba zahrnující úrok a jistinu
 • formou degresivních splátek

Americká hypotéka spadá pod režim zákona č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelských úvěrů, lze tedy kdykoliv během splácení uskutečnit mimořádnou splátku části nebo celého úvěru poplatků,

Úroková sazba

Fixní sazba

dle volby klienta na 1 rok, 3 roky nebo 5 let

po dobu zvolené fixace je garantována platnost smluvně sjednaných úrokových podmínek

po uplynutí této doby jsou s klientem sjednány úrokové podmínky na další období

Sazba tvořena roční sazbou PRIBOR

(je vyhlašována ČNB) a odchylkou, kterou stanoví banka. Každý rok je sazba upravena bankou dle aktuální výše sazby PRIBOR

 • odchylka pevná vždy na dobu 5 let
 • po uplynutí této doby klient může požádat o přechod na fixní 5-ti letou sazbu

Zajištění americké hypotéky

vždy formou zástavního práva ke zkolaudované nemovitosti (tj. rodinný dům, bytová jednotka či bytový dům) ve vlastnictví dlužníka (případně jeho rodičů nebo dětí), zapsané v katastru nemovitostí a ležící na území České republiky (lze zastavit i více nemovitostí)

nemovitost, která je předmětem zajištění, nesmí být k datu čerpání zatížena zástavním právem třetí osoby a ani její převod nesmí být omezen s výjimkou zástavního práva, kterým je zajištěn úvěr poskytnutý stavební spořitelnou.

Nemovitost, která je předmětem zástavního práva, musí být nejpozději před čerpáním úvěru pojištěna a pojistné plnění musí být vinkulováno v prospěch Hypoteční banky.

Přednosti americké hypotéky

 • možnost získat okamžitě zdroje na cokoliv bez nutnosti dlouhodobě spořit
 • výhodná úroková sazba oproti spotřebitelským úvěrům
 • u žadatele o americkou hypotéku není vyžadováno sjednání životního pojištění
 • není nutné mít veden běžný účet u Hypoteční banky sloužící k platebnímu styku
 • nemovitost s americkou hypotékou lze kdykoliv během doby splatnosti prodat
 • poplatek za zpracování úvěru je hrazen jen v případě, že je úvěr schválen
 • možnost výrazného snížení výše měsíční splátky rozložením splácení úvěru do delšího časového období až 20-ti let garance úrokové sazby po dobu 30 dnů. Pokud by v době platnosti garance úrokové sazby došlo ke snížení úrokové sazby, bude klientovi poskytnut hypoteční úvěr za nižší úrokovou sazbu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *