Regenerace

Analýza

Fáze 1

Registrace do Programu podpory bydlení

Na počátku spolupráce registrujeme každého vlastníka b.j. do Programu podpory bydlení.V rámci registrace vás blíže seznámíme s charakteristikou a možnostmi Programu podpory bydlení při regeneraci vašeho panelového domu. Představíme vám způsoby získání výhodných úvěrů a dotací a seznámíme vás s harmonogramem případné spolupráce.

Finanční analýza

S vaším souhlasem nahlédneme u vašeho správce majetku do dostupných finančních  výkazů  a na základě údajů o spotřebách, opravách, spoření do fondu oprav, možných zástavách apod. zhodnotíme vaše možnosti financování  zamýšlené opravy či rekonstrukce.

Odhad rozsahu oprav

Pomůžeme vám s pomocí našich specialistů stanovit rozsah potřebných oprav na základě objektové analýzy. Objektová analýza slouží ke zjištění skutečného stavu budovy a pomůže určit, které regenerační kroky bude nutno realizovat.

  • Dle vašich představ a požadavků  na sanaci a  opravy jednotlivých částí domu (výměna oken, zateplení  či oprava fasády,  střechy, výměna  výtahu, zasklení  lodžií, oprava balkonů, vchodových dveří atd.) vypracujeme předběžný finanční odhad rozsahu oprav.
  • Tento odhad je podstatnou součástí následné konfrontace s výsledky finanční analýzy.

Stavební průzkum je prováděn kvalifikovanými pracovníky dobře obeznámenými s  problematikou panelových budov.

Analýza finančního a bankovního sektoru

Naši finanční specialisté vám připraví návrh způsobu financování tak, abyste v maximální míře využili státní podporu, dotace a výhodné bankovní úvěry. Je vhodné pracovat s několika variantami financování a oslovit více finančních ústavů.

  • S ohledem na výsledek analýzy vašeho hospodaření zajišťujeme osloveni finančních subjektů.
  • Na základě vyhodnocení jejich nabídky vám předložíme doporučení 3 až 4 pro vás nejvhodnějších bankovních ústavů či spořitelen.
  • Doporučíme nejvýhodnější variantu finanční spoluúčasti u banky či stavební spořitelny , aby případný úvěr co nejméně zatížil vaše hospodaření a přitom jste dosáhli splnění svých požadavků ohledně rekonstrukce.
  • Jak již bylo uvedeno, jedná se pouze o doporučení, vaše konečná volba je jen a výhradně na vás.

Vyhodnocení nejvýhodnější varianty a stanovení dalšího postupu

Na  základě celkové  výše předběžného  rozsahu oprav  a  analýzy  vašeho  hospodaření vám navrhneme možné varianty řešení, které z požadovaných oprav a prací na domě můžete za stávajícího hospodaření realizovat. Společně stanovíme další postup tak, aby došlo ke komplexní rekonstrukci domu.

Fáze 2 – výběrové řízení

Fáze 3 – žádost o státní podporu z programu PANEL

Výhody

  • odhad rozsahu oprav podle skutečných priorit
  • finanční odhad a zhodnocení záměru
  • návrh možného financování a možnosti úspor
  • zcela jasné určení dalšího postupu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *