Výstavba

Výhody dřevostaveb

Technologie dřevostaveb v sobě skrývá mnoho předností, které se projeví v konečné kvalitě
Konstrukční řešení, funkční spolehlivost, podoba klíčových prvků i zpracování každého detailu jsou mu však dány pro stavebnictví trošku netypicky – v rozsáhlých výrobních halách.

Tvar a tvář dostává každý montovaný dům až na samotném staveništi. Navíc způsobem, který chvílemi dokonce připomíná pásovou výrobu. Proč bychom však měli na této skutečnosti shledávat něco nepříjemného?

Kvalita technologie

Konečnou kvalitu stavebního díla dokáže počasí často ovlivnit velmi podstatnou měrou. Zvlášť když se pod vlivem nutnosti stihnout dávno předem stanovený termín dokončení některým operacím nevěnuje nutná péče a nerespektují se určité nezbytné podmínky. Mluvíme o tradičním způsobu výstavby a zejména jím vyžadovaném teple i suchu. V případě domu montovaného totiž tyto často klíčové veličiny zůstávají úplně mimo hru… Technologické procesy, které mohou být při tradičních postupech na staveništi prováděny pouze za příznivého počasí, se v případě montovaného domu odehrávají pod střechou výrobní haly a v podmínkách, které se nebojíme nazvat ideálními.

Celá stěna jako jeden kus

Obvodové stěny, stropy, příčky, štíty i střešní vazníky, to všechno spolu s dalšími prvky montovaného rodinného domu spatří světlo světa už ve výrobním závodě. Na staveništi zbývá provést pouze montáž a celkovou vnitřní úpravu. Tendence, jíž se dnes obor řídí, směřuje k co největším prefabrikátům a tedy i k co nejmenšímu počtu těchto prvků. Běžně se ve výrobním závodě připraví třeba jedna celá podélná stěna domu. Tedy díl dlouhý také hodně přes deset metrů s vahou výrazně přesahující i dvě tuny!
Ve výrobní hale musí každého návštěvníka upoutat už na první pohled zejména zařízení pro výrobu střešní vazby. Dlouhé nosníky se zde řežou pilou řízenou počítačem na stanovené délky. I v případě produkce za pomoci vysoké techniky se výroba montovaného domu neobejde bez ruční práce. Dochází k tomu například při konstrukci střešních vikýřů nebo při omítání vnějších stěn. Na výrobě domu v montážní hale se podílí až několik desítek řemeslníků a jejich práce je na konečném produktu vidět. V tomto oboru doufejme nikdy nepůjde o pouhý výrobek bez doteku lidské ruky, snad dokonalý, ale také chladně zkalkulovaný a neosobní. Říká se, že každý dům musí mít svou duši. Tu mu samozřejmě nejvyšší měrou vdechnou až jeho obyvatelé, ale něco z budoucí neopakovatelnosti získává už tady.

Co všechno zvyšuje kvalitu

Pokusme se sledovat krok za krokem zrod jednotlivých dílů montovaného rodinného domu na bázi dřeva. Připravené trámy se nejprve plně automaticky montují do konstrukce jednotlivých velkorozměrových panelů, už tady dochází k prvnímu frézování pro rozvody instalací. Na dalším stanovišti je opláštěna jedna strany konstrukce prefabrikátu dřevotřískovými a sádrokartonovými deskami, čímž se mimo jiné zatím stále ještě ležící konstrukce vyztuží. Výhody takového postupu? Lze pracovat v teple a suchu bez ohledu na počasí venku, pracovník také dostává předmět svého zájmu do ideální pracovní výšky a i ty nejtěžší kusy, například stěnové prvky, se zásluhou mechanizace výroby pohybují pouhým stiskem tlačítka. Samozřejmě, že se tak zvyšuje kvalita práce, předsušené dřevo nevlhne a není vystaveno ani jiným vlivům počasí.

 

Pokračujeme ve sledování výrobního postupu:

V dalším kroku dochází k vedení trubek pro elektrorozvody, k uložení tepelné izolace, k opláštění druhé stěny konstrukce prefabrikátu a k celkovému uzavření stěny. Vnější strana obvodové zdi je ještě opatřena podkladovým pletivem pro termoomítku. Zbývá v této fázi zhotovit otvory zásuvek i vypínačů a konečně také osadit přípravky pro spojování jednotlivých stěn.
Následující etapa zastihne prefabrikát už v poloze, v jaké se bude nalézat v rámci celku. Tedy zdi a příčky svisle stojící, zatímco stropy zůstávají horizontálně. Dochází k instalaci zásuvek, k osazení oken a případně rolet i k omítnutí vnější stěny. Vlastně zbývá pouze důkladná kontrola, naložení na kamiony a dům může putovat do místa, kde bude vztyčen v plné kráse.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *